Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.

DOMŮ > 

 

 
číslo informace
platnost   
00003          Svolání prvního zasedání okrskové volební komise                     21.9.2017 - 21.10.2017          
00002

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny ČR 

21.9.2017 - 21.10.2017
00001

Volby do Poslanecké sněmovny ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017.- Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

 23.8.2017 - 21.10.2017

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                 

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012