Linka na likvidaci odpadů

DOMŮ > 
číslo
informace
platnost
11042 Podnět k šetření neoprávněného provozu Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy ČIŽP -
11041 Vývoj situace ohledně Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy sdělení MMK OV -
11040 Podnět obce Velká Dobrá k přezkumu rozhodnutí OVSS I MŽP ze dne 9.2.2012 č.j. 2497/500/11, 95357/ENV/11 reakce MŽP -
11039 Podnět k šetření neoprávněného provozu Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy firmou AGMECO LT., s.r.o. na Magistrát města Kladna -
11038 Podnět k šetření neoprávněného provozu Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy firmou AGMECO LT., s.r.o. na ČIŽP -
11037 Reakce starosty obce Velká Dobrá ve věci "Rozhodnutí MIŽP č.j. 2497/500/11 ze dne 9.2.2012" -
11036 Reakce starosty obce Velká Dobrá ve věci "Rozhodnutí MŽP ve věci vydání integrovaného povolení společnosti AGMECO LT" -
11035 Rozhodnutí MŽP o novém projednání zamítnutí žádosti o vydání integrovaného povolení firmě AGMECO LT -
11034 Stanovisko NSZ ve věci rozhodnutí odboru výstavby Magistrátu města Kladna ze dne 9.4.2009 -
11033 Odvolání AGMECO -
11032 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení    -  
11031 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí    -   
11030
-
11025
-
11023
-
11022
-
11021
-
11020
-
11017
-
11005
-
11004
-
10104
-
10103
-
10097
-
-
-
10087
-
10077
-
10019
-
10015
-
10010
-
10003
-
10002
-

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                 

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012