Sport: Tenisová Akademie Michal Cipro

DOMŮ > 

 

Tenisová Akademie                        

Michal Cipro 

 


 

 

Působící od dubna 2014 na tenisových kurtech Velká Dobrá ve spolupráci obce Velká Dobrá a FC Čechie Velká Dobrá bude nabízet: 

Tenisové tréninky pro začátečníky, pokročilé i závodní hráče  

- individuální trénink

- trénink ve dvojici

- trénink ve trojici

- trénink ve čtveřici

 

Tenisovou školičku pro děti od 4 do 6 let 

- skupinka 6-8 dětí

 

Kondiční tréninky 

- zaměřen na zlepšení pohybové koordinace (dynamika, flexibilita) , fyzické kondice

 

Letní tenisový kemp - Sportovní areál Velká Dobrá

 -termín A  14.7.- 18.7.2014 

-termín B  25.8.- 29.8.2014 

 

Kemp je určen jak pro děti již hrající, tak pro úplné začátečníky. Děti rozdělíme do jednotlivých skupin dle výkonnosti. Každý den budou jednotlivé skupiny procházet cykly tenisového tréninku, kondiční přípravy, hrami a soutěžemi. Veškerý program je koncipován profesionálními trenéry s ohledem k věku a fyzické zdatnosti dětí, tak abychom je nepřetěžovaly. V případě nepřízně počasí přesuneme program  do sportovní haly Velká Dobrá. Děti mají zajištěny svačiny, oběd a pitný režim. Kemp bude probíhat denně od 8.30 do 16.30 hodin.

 

Přečtěte si rozhovor s Michalem Ciprem, provozovatelem TAMC.

 

Informace a kontaktní údaje: 

Michal Cipro

gsm: 776 250 085

email: info@teniskladno.cz

 

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012