Sběrný dvůr: Otevírací doba sběrného dvora

DOMŮ > 

Otevírací doba ve dvoře za obecním úřadem pro ukládání separovaného odpadu:


zimní čas:     středa 8.00 – 10.00 a 14.00 – 16.00 hodin
                        sobota 8.00 – 12.00 hodin


letní čas: 

                  pondělí                           15.00 - 17.00 hodin

                  středa 8.00 – 10.00 a 15.00 – 17.00 hodin


                  sobota 8.00 – 12.00 hodin 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                 

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012