Kalendář akcí

DOMŮ > 

    Plánované akce na ROK 2017

       14. 5.    Dětské letní olympijské hry

       20. 5.   Den dětí ve spolupráci s labyrintem

       10. 6.   Cyklistický závod

       7. 10.   Orientační běh

     21. 10.   Posvícenská zábava

     21. 10.   Pohádková cesta - broučkova cesta

     25. 11.   Rozsvěcení vánočního stromu

       2. 12.   Diskotéka 80. a 90.léta s DJ Honzou Lukavksým

       9. 12.   Pekelná veselka - netradiční mikulášská pro děti (Funactivity)

     31. 12. ve 14. hodin setkání občanů u rozhledny Veselov

   Plánované akce na ROK 2018

     17.2.   Obecní ples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Případné změny či další akce Vám včas oznámíme.

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012