Kalendář akcí

DOMŮ > 

       Plánované akce na ROK 2018

         3. 2.   Masopust

       17. 2.   Obecní ples  /hraje kapela Černý brejle/        

      10. 3.   Maškarní ples pro dospělé  /hraje kapela Paradoksy/

      17. 3.   Zahrádkářská zábava

      18. 3.   Maškarní ples pro děti

      13. 5.   Olympiáda

         1. 6.   Den dětí

       16. 6.  Cyklozávod

       15. 9.  Orientační běh

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Případné změny či další akce Vám včas oznámíme.

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                 

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012