Novinky

DOMŮ > 

Novinky:

Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá
1. 10. 2014

Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá

Více informací zde.

Zumba s Evou
16. 9. 2014

Zumba s Evou

Více informací se dozvíte zde.

Rytířské půtky na tvrzi ve Velké Dobré
15. 9. 2014

Rytířské půtky na tvrzi ve Velké Dobré

Více informací zde.

Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá
1. 9. 2014

Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá

Více informací se dozvíte zde.

Prodej dřeva samovýrobou
29. 8. 2014

Prodej dřeva samovýrobou

Obec Velká Dobrá zahájila prodej dřeva samovýrobou. Zájemci se mohou hlásit na OÚ a u pana Jiřího Brabce. Se zájemci bude podepsána Dohoda pro samovýrobu dřeva.
Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá
28. 7. 2014

Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá

Více informací se dozvíte zde

Uzavření sběrného dvora
3. 7. 2014

Uzavření sběrného dvora

Více informací se dozvíte zde

Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá
2. 7. 2014

Sloužení Mše svaté v obci Velká Dobrá

Více informací se dozvíte zde

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                 

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012