Novinky

DOMŮ > 

Novinky:

Zápis dětí do 1.ročníku
9. 3. 2018

Zápis dětí do 1.ročníku

Více informací zde.

Taneční zábava v sobotu 17.3.2018
6. 3. 2018

Taneční zábava v sobotu 17.3.2018

Více informací zde.

Mše svatá 4.3.2018
26. 2. 2018

Mše svatá 4.3.2018

Více informací zde

Mše svatá 4.2.2018
29. 1. 2018

Mše svatá 4.2.2018

Více informací zde

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                 

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012